Dofinansowanie NFZ do sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce - poradnik
Medycyna naturalna

Dofinansowanie NFZ do sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce – poradnik

Zdrowie to element względny i przemijający. Dzisiaj jest, ale jutro może go nie być. Choroby oraz wypadki to codzienność, z którą zetknąć się musi wiele osób. Właściwe leczenie to coś istotnego, ale oprócz tego nie można zapominać o czymś takim, czym jest właściwa rehabilitacja. Może ona się odbywać w domu pacjenta, w ośrodkach dziennego pobytu lub w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja może wymagać zastosowania specjalistycznego sprzętu jak również i specjalnych środków pomocowych. Ich pozyskanie jest związane z koniecznością ich zakupu. Ponoszone koszty nieraz są wysokie.

W pewnych granicach można jednakże liczyć na dofinansowanie ich zakupu w ramach środków NFZ lub też w ramach środków finansowych pochodzących z innych instytucji, w tym głównie z PCPR. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego odbywa się w oparciu o stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Dofinansowanie krok po kroku

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego należy sfinansować z własnych środków. Jednakże potem można starać się o uzyskanie dofinansowania. Jakie zatem należy podjąć kroki, aby móc zrealizować owo dofinansowanie? Przede wszystkim należy uzyskać stosowne zlecenie od lekarza uprawnionego do jego wystawienia. Następnie należy skontaktować się ze świadczeniodawcą. Jest nim producent sprzętu medycznego lub też sklep medyczny mający podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ. Zlecenie otrzymane od lekarza należy przedstawić w Oddziale NFZ, a następnie można udać się do świadczeniodawcy celem zrealizowania zlecenia. W niektórych przypadkach koniecznym staje się zakup środków pomocowych każdego miesiąca. W takim przypadku na zleceniu powinna znaleźć się stosowna adnotacja związana z możliwością uzyskania dofinansowania cyklicznie, co miesiąc.

Dofinansowanie w ramach środków PCPR.

Jeśli dofinansowanie w ramach środków z NFZ jest niewystarczające, można starać się o dodatkowe środki w ramach środków PCPR. Tutaj mamy do czynienia z pewnymi ograniczeniami związanymi z dochodami danej osoby. Aby móc uzyskać takie dofinansowanie, nie można przekroczyć kwoty dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym stanowiącej 50% przeciętnego wynagrodzenia lub też 65% w przypadku osoby samotnej.

Spełnione warunki

Aby móc uzyskać owo dofinansowanie, należy spełnić określone kryteria oraz złożyć odpowiednie dokumenty. Do tych ostatnich należy zaliczyć:

  • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów i sprzętu ortopedycznego oraz pomocniczego,
  • kserokopia orzeczenia o posiadanej niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o posiadanych dochodach,
  • kserokopia zlecenia lekarskiego na dany sprzęt potwierdzona w oddziale NFZ,
  • faktura zakupu lub też innego rodzaju dokument potwierdzający zakup,

Wysokość dofinansowania może wynieść w tym przypadku 80% poniesionych kosztów, aczkolwiek kwota ta nie może przekroczyć wartości pięciu przeciętnych wynagrodzeń. Dana osoba musi złożyć także deklarację o pokryciu pozostałych 20% kosztów dla danego sprzętu. Przyznanie środków osobie starającej się o to wiąże się także z koniecznością podpisania stosownej umowy. Umowa ta w szczegółach określa kwotę przyznanego dofinansowania, szczegółowe jej przeznaczenie, sposób jej przekazania danej osobie jak również i termin oraz sposób rozliczenia.

Inne możliwości

Każda choroba wymaga stosownego działania. Sprzęt rehabilitacyjny to tylko jeden z ważnych elementów, ale nie jedyna możliwość. W ramach rehabilitacji koniecznym jest również poddawanie się różnym zabiegom. Można je wykonywać w domu, w ośrodkach dziennego pobytu, w pracowni fizjoterapii działającej przy danej przychodni jak również i w sanatoriach. Aby móc skorzystać z jednej z wyżej wymienionych form, należy także uzyskać stosowne zlecenie od lekarza mającego do tego stosowne uprawnienia. Wyjazd do sanatorium wiąże się także z pokrycie określonej części kosztów, aczkolwiek w tym względzie udział w kosztach po stronie pacjenta także jest dosyć znaczący. Niemniej jednak warto jest z tej formy skorzystać z uwagi na to, że jest to element, który się należy i może przyczynić się do poprawy zdrowia.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem Visamed – sklep medyczny i rehabilitacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.